Google: Backlink không phải là yếu tố SEO quan trọng nhất

23Th12, 2020

John Mueller của Google cho biết trên Twitter “các backlink chắc chắn không phải là yếu tố SEO quan trọng nhất.” Điều này xảy ra ngay sau khi anh ấy khuyên 1 người hãy quên mọi thứ đã đọc trong quá khứ về Link juice.

Đây là những dòng tweet:

John rằng “nếu tất cả những gì bạn đã đọc sử dụng thuật ngữ” link juice “, thì điều đó gần như chắc chắn là sai và thay vào đó bạn nên tập trung vào những điều cơ bản thay vì lo lắng về” link juice “.” Ông ấy nói rằng bạn nên “tạo một trang web, xem nhật ký máy chủ của bạn, tìm hiểu cách hoạt động của tìm kiếm, hiểu người dùng của bạn. Tạo một trang web tốt hơn.

Và một lần nữa, ông nói “các liên kết chắc chắn không phải là yếu tố SEO quan trọng nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các SEO vẫn sẽ coi các liên kết là một trong những yếu tố xếp hạng SEO quan trọng nhất. Tuy vậy, theo dòng thời gian tôi nghĩ rằng hầu hết các SEO sẽ đồng ý rằng nội dung đang là một yếu tố SEO được đánh giá quan trọng hơn và có tầm ảnh hưởng hơn là backlink.

Barry Schwartz đã yêu cầu John làm rõ hơn một điều rằng các liên kết vẫn rất quan trọng nhưng có thể không phải là yếu tố quan trọng nhất mà Google sử dụng.

Tuy không xác nhận hay phản đối ý kiến của Barry Schwartz nhưng John cũng đã ngầm xác định rằng Backlink vẫn là yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng ở thời điểm hiện tại và ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác liên quan.

Call Now Button