SEO một website mất bao lâu để có thể đạt kết quả?

12Th3, 2017

“SEO mất bao nhiêu tiền” và “SEO bao lâu để có kết quả”? Đây là những câu hỏi thường gặp mà các khách hàng mà tôi đã gặp thường sẽ hỏi. 

Quay trở lại với câu hỏi “SEO tốn thời gian bao lâu” hay “SEO mất bao lâu có kết quả”?. Để trả lời câu hỏi này thực sự không phải dễ. Vì trong SEO có nhiều vấn đề và các target từ khóa hay tổng thể. Tùy vào các lĩnh vực và tùy vào độ trust của website đang thực hiện như thế nào. Hôm nay, tôi sẽ xác định thời gian để SEO tổng thể cho một website mới để có thể mang lại hiệu quả?

SEO hiệu quả là như thế nào?

Có thể bạn sẽ hiểu rằng SEO hiệu quả là việc làm lên 5 – 10 từ khóa nào đó trong 1 khoảng thời gian là có thể xác định là SEO hiệu quả?. Đó cũng có thể là đúng nhưng chưa đủ. SEO cũng chỉ là một hình thức tiếp thị trên tìm kiếm. Và mục tiêu vẫn là khách hàng và lợi nhuận.

Vì vậy để SEO hiệu quả bạn phải xác định được rằng khi website bạn có thể sinh ra lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc kiếm được tiền thì đó mới là SEO hiệu quả?

Mất bao lâu để SEO có kết quả bước đầu?

Bạn hãy xem video hướng dẫn SEO từ Google và bắt đầu từ 1:35 phút

Như đề xuất cũng như lời khuyên từ Google thì thời gian mà SEO có thể đem lại kết quả bắt đầu từ 4 – 12 tháng. (Tùy vào website có thể thấy kết quả từ tháng thứ 4 hoặc cũng có thể sau 12 tháng).

Vì sao lại 12 tháng? Như vậy có quá lâu?

Tất nhiên là 12 tháng là thời gian quá dài để bạn thấy được kết quả từ SEO thì đó là một vấn đề không tốt chút nào. Một số vấn đề sau có thể ảnh hưởng đến thời gian SEO.

 • Từ khóa và chủ đề có liên quan đến bạn
 • Mức độ liên quan của nội dung với những từ khoá đó
 • Tuổi của tên miền và trang web của bạn
 • Thiết kế trang web hiện tại
 • Khoảng thời gian người dùng trung bình ở lại trang web
 • Vị trí địa lý của bạn
 • Sự cạnh tranh của bạn
 • Hoạt động trên mạng xã hội của bạn
 • Phản ứng của bạn với xu hướng mới
 • Mức độ nhận thức về chất lượng trong nội dung
 • Thời gian thực hiện các thay đổi

Mỗi một trong các biến này có thể ảnh hưởng đến khoảng thời gian cần thiết để bắt đầu thấy kết quả từ chiến dịch SEO của bạn.

Nói chung, thời gian của bạn sẽ bao gồm thời gian cho nghiên cứu từ khóa, cạnh tranh, đối thủ và SEO Audit Website chi tiết, và từ đó chuyển qua các công việc kỹ thuật SEO. Có thể các công việc này sẽ chiếm của bạn một vài ba tháng trước khi nội dung mới thực sự bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch của bạn.

Nhưng ngay cả thời gian đó sẽ phụ thuộc vào một số biến, do đó, hãy xem sâu hơn về một số yếu tố có thể có ảnh hưởng đến kết quả của bạn và tốc độ kết quả của bạn, tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Điều này bao gồm: chất lượng website, sự cạnh tranh lĩnh vực, đối thủ, sự thay đổi và ngân sách của bạn như thế nào.

Call Now Button